Jest nam niezmiernie miło, że po blisko 15-letniej działalności na rynku nowoczesnej edukacji możemy przywitać Państwa na stronie naszego najnowszego projektu Fundacji Szkół Konarskiego.

Historia Szkół Konarskiego zaczęła się w 2003 roku, kiedy powstało Niepubliczne Przedszkole Smyk - pierwsze w Ostrowcu Świętokrzyskim i drugie w województwie niepubliczne przedszkole, a razem z nim idea ciągłości i spójności edukacyjnej „od przedszkola do liceum”. Rola prekursora nie jest łatwa, ale dzięki konsekwencji, ciężkiej pracy oraz wysokiej jakości świadczonych usług w 2007 roku powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, w 2013 roku Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, a w 2016 roku Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego. Tym samym z inicjatywy, której niewielu dawało szanse na powodzenie, wyrósł pierwszy w województwie świętokrzyskim kompleks edukacyjny, który kształci w tak szerokim zakresie.

Szkoły Konarskiego od początku przecierają szlaki, doskonalą warsztat pracy i kulturę organizacji, "rosną" razem z uczniami, a co najważniejsze niezmiennie pozostają entuzjastami edukacji. Podejmują wiele ciekawych inicjatyw, realizują program edukacji dwujęzycznej, uczestniczą w międzynarodowych projektach, dbają o rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz tak ważną w dzisiejszych czasach postawę zaangażowania społecznego. Są otwarte na każde działanie, które służy szkolnej społeczności, a przy tym z radością zmieniają się i rozwijają dla swoich uczniów - aktywnych, mądrych i otwartych na świat młodych ludzi, którzy wiedzą jak spełniać marzenia i "sięgać do gwiazd".

Od lat wdrażają również najnowsze rozwiązania w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży, tworzą nietuzinkową i bardzo nowoczesną przestrzeń do nauki i wypoczynku między zajęciami, wyznaczają nowe kierunki, są inspiracją dla innych placówek oświatowych w Ostrowcu i regionie, a ich uczniowie co roku osiągają fantastyczne wyniki w egzaminach zewnętrznych zajmując stałe miejsce w 9 najwyższej staninie wśród kilku procent szkół z najlepszymi wynikami w Polsce.

Takie sukcesy to efekt zaangażowania i wspólnej pracy uczniów i kadry pedagogicznej oraz zaufania rodziców. Z uwagi na innowacyjność i ciągły rozwój, ta wyjątkowa społeczność zasługuje na dodatkowe wsparcie, stąd pomysł by powołać fundację.

Celem naszej fundacji jest przede wszystkim wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej Szkół‚ Konarskiego oraz motywowanie młodych ludzi do ciągłego rozwoju, realizacji planów i marzeń, jak i, poprzez promowanie lokalnego patriotyzmu, zachęcanie ich do pozostania w Ostrowcu Świętokrzyskim i regionie.

Ponadto, w związku z aktywnośœcią Szkół Konarskiego na polu teatralnym oraz dostępie do profesjonalnej sali teatralnej, postanowiśliœmy zaangażować się również w działalnośœć kulturalną oraz stworzenie, wspólnie z grupą entuzjastów, klubu i sceny kameralnej "tu jest Kultura!", mając nadzieję, że przyczynią się one do budowania œświadomego i zorientowanego na kulturę i sztukę społeczeństwa.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć nasze działania.


Dane fundacji:
Fundacja Szkół Konarskiego
ul. Sienkiewicza 65, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
NIP 661 237 46 86, KRS 0000690311
Nr konta: ING Bank Śląski 78 1050 1416 1000 0090 8021 8648
email: fundacja@edukacja.org.pl, tel. +48 605 837 077

Wsparcie działalności Szkół Konarskiego:
Fundacja Szkół Konarskiego
Nr konta: ING Bank Śląski 78 1050 1416 1000 0090 8021 8648
tytuł wpłaty: "darowizna"

Wsparcie działalności Sceny Kameralnej tjK:
Fundacja Szkół Konarskiego
Nr konta: ING Bank Śląski 61 1050 1416 1000 0090 8021 8663

tytuł wpłaty: "darowizna"