FORMULARZ REKRUTACYJNY

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO

Dane osobowe

Adres zamieszkania

Kontakt

Profil klasy w liceum

Drugi język obcy

Oceny na zakończenie minionego semestru

Ocena zachowania

Ubiegam się o stypendium naukowe

 

Osiągnięcia w wojewódzkich/ogólnopolskich konkursach/olimpiadach przedmiotowych

Rok:

Rok:

Inne osiągnięcia

Pasje, zainteresowania, uzdolnienia

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1) administratorem podanych w formularzu danych osobowych jest:

   Edukacja Kinga Wnuk

  ul. Sienkiewicza 65

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a-c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy,

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Przepisz kod z poniższego obrazka:
 CAPTCHA Image
   Przeładuj obrazek

Wyślij