Facebook Gimnazjum


ROK SZKOLNY 2018/2019
pierwszy egzamin ósmoklasisty

Nasi ósmoklasiści, kontynuując dotychczasową tradycją szóstoklasistów, najlepsi w mieście i powiecie w egzaminie ósmoklasisty! W województwie również utrzymali miejsce w czołówce zajmując 6 miejsce. Średnia naszej szkoły w części 1 - j. polski wyniosła 74% - stanin bardzo wysoki (średnia krajowa - 63%, wojewódzka - 63%, miasta - 62%), w części 2 - matematyka - 68% - stanin najwyższy (k. 45%, w. 44%, m. 41%), w części 3 - j. angielski - 91% - stanin najwyższy (k. 59%, w. 57%, m. 62%).
materiał OstrowiecNews>>
materiał Echa Dnia - powiat>>
materiał Echa Dnia - województwo>>
materiał Gazety Ostrowieckiej>>

 

ROK SZKOLNY 2017/2018
rok bez sprawdzianu

 

ROK SZKOLNY 2016/2017
w związku z reformą systemu oświaty piszemy Nowy Sprawdzian Szóstoklasisty z Operonem

W Nowym Sprawdzianie Szóstoklasisty z Operonem uczniowie klasy VI uzyskali z części 1 - język polski i matematyka wynik na poziomie 75% (województwo - 54%, kraj - 54%), a z części 2 - język angielski 91% (województwo - 59%, kraj - 59%). W skali staninowej osiągnęliśmy tym samym w części 1 wynik wysoki, a z j. angielskiego wynik bardzo wysoki. Nasza szkoła zajęła 1 miejsce w województwie i 10 miejsce w Polsce! W sprawdzianie wzięło udział blisko 40.000 uczniów z 2000 szkół.
ranking szkół>>
materiał Lokalna.TV>>


W Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty, w którym po raz pierwszy w naszej szkole wzięły udział dzieci, które rozpoczęły naukę w wieku 6 lat, średnia klasy IIIa i IIIb wyniosła: język polski - 87% (średnia wojewódzka - 79%, średnia krajowa - 78%), matematyka - 81% (średnia wojewódzka - 76%, średnia krajowa - 73%), przyroda - 84% (średnia wojewódzka - 81%, średnia krajowa - 80%). W skali staninowej takie wyniki uplasowały nas w przedziale wysoki i bardzo wysoki.

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

Jako, że w roku 2015/2016 odbył się ostatni sprawdzian szóstoklasisty czas na podsumowanie naszych sukcesów. Nasza szkoła co roku osiągała najwyższy wynik w mieście i powiecie. W rankingu wojewódzkim zawsze zajmowaliśmy miejsce w pierwszej "10", a biorąc pod uwagę sam j. angielski w pierwszej "5". W roku 2014, pobijając swój wynik sprzed roku, ustanowiliśmy w historii miasta i powiatu najwyższy wynik z j. polskiego i matematyki , a w roku 2015 najwyższy wynik z j. angielskiego. Wysokie wyniki zagwarantowały nam również stałe miejsce (5/6) w 9 staninie, wśród kilku procent szkół z najlepszymi wynikami w Polsce. Bardzo dobre przygotowanie w szkole podstawowej zaprocentowało w gimnazjum, w którym nasi uczniowie również mają się czym pochwalić osiągając wyniki  nawet do 46% wyższe od średniej krajowej.
Wyniki egzaminów gimnazjalnych>>


Nasi szóstoklasiści po raz kolejny najlepsi w mieście i powiecie w sprawdzianie szóstoklasisty. Średnia naszej szkoły w części 1 (j. polski i matematyka) wyniosła 77% (średnia krajowa - 62,05%, wojewódzka - 61,5%, powiatu - 59,7%, miasta - 58%), natomiast w części 2 (j. angielski) - 91% (średnia krajowa - 71%, wojewódzka - 69%, powiatu - 70%, miasta - 71%). W rankingu wojewódzkim nasza szkoła zajęła 10 miejsce.
materiał Echa Dnia - województwo>>
materiał Echa Dnia - powiat>>

 
W Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty średnia klasy III wyniosła: j. polski - 95% (średnia wojewódzka - 76%, średnia krajowa - 74%), matematyka - 96 % (średnia wojewódzka - 71%, średnia krajowa - 68%), przyroda - 93% (średnia wojewódzka - 78%, średnia krajowa - 75%). W skali staninowej uzyskaliśmy tym samym wyniki na poziomie bardzo wysokim.

W próbnym sprawdzianie szóstoklasisty z Operonem nasi uczniowie w części I - j. polski i matematyka uzyskali średnią 73,1% (średnia krajowa - 53%), a w części II - j. angielski 86,8% (województwo - 60%, kraj - 63%).

W ogólnopolskim próbnym sprawdzianie szóstoklasisty - część II z wydawnictwem Oxford średnia klasy VI wyniosła 89,5(średnia krajowa 68%).

W próbnym sprawdzianie szóstoklasisty z Nową Erą średnia klasy w części I - j. polski i matematyka wyniosła 66,8% (średnia krajowa - 47,02%), a w części II - j. angielski 86,2% (średnia krajowa - 57%).


ROK SZKOLNY 2014/2015

W ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasisty nasi uczniowie po raz kolejny osiągnęli najlepszy wynik w mieście i powiecie. W części I (j. polski i matematyka) uzyskali średnią 33,20 na 41 pkt - 81%, a w części II (j. angielski) średnią 37 na 40 pkt - 92,5%. Obydwa wyniki klasyfikują nas w 9. najwyższej staninie, a tym samym dają miejsce wśród 4% szkół z najlepszymi wynikami w Polsce. W województwie zajęliśmy VII miejsce. Średnia krajowa wyniosła kolejno: 67% i 78%, średnia województwa: 65% i 76%, średnia Ostrowca: 64,6% i 78,1%.
Centralna Komisja Egzaminacyjna>>
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna>>

materiał Gazety Ostrowieckiej>>


W próbnym sprawdzianie szóstoklasisty z Operonem średnia klasy VI wyniosła w części I - j. polski i matematyka - 81%, (średnia wojewódzka - 52%, średnia ogólnopolska - 53%), a w części II - j. angielski - 87% (średnia wojewódzka - 64%, średnia ogólnopolska - 65%)

W próbnym sprawdzianie szóstoklasisty - część II (język angielski) z wydawnictwem Oxford University Press średnia klasy VI wyniosła 89,5%. Średnia ogólnopolska - 68,8%.

W ogólnopolskim próbnym sprawdzianie szóstoklasisty zorganizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uzyskaliśmy następujące średnie: część 1. j. polski i matematyka - 80% (33 na 41 pkt), część 2. j. angielski - 90% (36 na 40 pkt). CKE nie zebrała danych do statystyk ogólnopolskich.

W próbnym sprawdzianie szóstoklasisty z wydawnictwem Nowa Era w pierwszej części polonistyczno-matematycznej uzyskaliśmy wynik na poziomie 70% (28 pkt na 40) - średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wyniósł 47% (19 pkt), a w drugiej z języka angielskiego na poziomie 85% (34 pkt na 40) - średni wynik testu w ogólnopolskiej próbie statystycznej wyniósł 57% (23 pkt).

W ogólnopolskim Teście Umiejętności Trzecioklasisty z wydawnictwem Nowa Era nasi uczniowie w części I -  j. polski uzyskali średnią 18,56 pkt, co stanowi 92,80% (średnia ogólnopolska - 14,84 pkt, co stanowi 74,20%), a w części II - matematyka  19,56 pkt, co stanowi 97,80% (średnia ogólnopolska - 12,92 pkt, 64,60%).

W ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem średnia klasy III wyniosła w zakresie edukacji polonistycznej - 19 na 20 pkt (średnia województwa i średnia krajowa - 15 pkt), a w zakresie edukacji matematycznej - 19 na 20 pkt (średnia województwa i średnia krajowa - 16 pkt). Łącznie nasi uczniowie osiągnęli średnią na poziomie 38 pkt na 40 pkt możliwych do zdobycia (średnia krajowa i województwa wyniosła 31 pkt).


ROK SZKOLNY 2013/2014

Średnia naszych szóstoklasistów - 34,14 pkt (85,4%) po raz kolejny uplasowała naszą szkołę na II miejscu w województwie wśród szkół, które są klasyfikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w skali staninowej. Sukces jest tym większy, że wyniki w wojewódzkiej czołówce są w tym roku dużo wyższe niż w ubiegłym i nawet sam wieloletni lider rankingu spadł w nim o kilka miejsc. Jest to również najlepszy wynik w naszym mieście i w powiecie ostrowieckim nie tylko w tym roku, ale jako, że pobiliśmy swój własny rekord sprzed roku (33,5 pkt), także w całej dotychczasowej historii przeprowadzania sprawdzianu w naszym regionie. Ta średnia usytuowała nas w skali staninowej w 9. najwyższej grupie, w której znalazło się 3,7% szkół z najwyższymi wynikami z całej polski oraz 3,3% z naszego województwa.
Średnie w tym roku kształtowały się na następującym poziomie: krajowa - 25,82 pkt, województwa - 25,83 pkt, powiatu - 24,84 pkt, miasta Ostrowca Św. - 25,65 pkt.
Centralna Komisja Egzaminacyjna>>
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna>>

Echo Dnia  - województwo>>
Echo Dnia - powiat>>
Echo Dnia (wydanie prasowe)>>
Gazeta Ostrowiecka>>
Gazeta Ostrowiecka (wydanie prasowe)>>W ogólnopolskim Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty z Operonem średnia klasy VI wyniosła 30 pkt i przekroczyła poziom średniej krajowej i średniej naszego województwa, która w tym roku wyniosła 21 pkt., aż o 9 punktów.

Średnia klasy VI w pierwszym próbnym wewnętrznym sprawdzianie szóstoklasisty wyniosła 32 pkt., w drugim 31 pkt., w trzecim 35 pkt., w czwartym 33 pkt.

W ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem średnia klasy III wyniosła w zakresie edukacji polonistycznej 18,7 pkt na 20 pkt (średnia województwa i średnia krajowa - 16 pkt), a w zakresie edukacji matematycznej - 17,3 pkt  na 20 pkt (średnia województwa i średnia krajowa - 15 pkt). Łącznie nasi uczniowie osiągnęli średnią na poziomie 36,69 pkt na 40 pkt możliwych do zdobycia (średnia krajowa i województwa wyniosła 31 pkt.)

W Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów, który w 2014 roku badał tylko umiejętności matematyczne (OBUTm) średnia klasy III wyniosła 77% (średnia krajowa 56%).


ROK SZKOLNY 2012/2013
piszemy pierwszy sprawdzian szóstoklasisty

Średnia naszej szkoły w ogólnopolskim sprawdzianie szóstoklasisty wyniosła 33,5 pkt na 40 możliwych do zdobycia. Jest to drugi wynik w województwie świętokrzyskim, jak również najlepszy wynik w Ostrowcu Świętokrzyskim i w powiecie ostrowieckim nie tylko w tym roku, ale i w całej dotychczasowej historii przeprowadzania sprawdzianu w naszym regionie. Ta średnia usytuowała nas w skali staninowej w najwyższej 9. staninie, w której znalazło się 4,1% szkół z najwyższymi wynikami z całej Polski i tylko 3% szkół z naszego województwie oraz na II miejscu w województwie. Średnie: krajowa - 24,03 pkt., województwa - wyniosła - 23,72 pkt., powiatu - 23,49 pkt, miasta Ostrowca Św. - 23,27 pkt.
Centralna Komisja Egzaminacyjna>>
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna>>
Echo Dnia - województwo>>
Echo Dnia - powiat>>
Gazeta Wyborcza>>
Gazeta Ostrowiecka>>
Ostrowiec.TV>>


Średnia uczniów klasy VI w ogólnopolskim Próbnym Sprawdzianie Szóstoklasisty z Operonem wyniosła 31,67 pkt. Średnia naszego województwa wyniosła 24,68 pkt, a średnia krajowa 24,72 pkt.

Średnia klasy VI w pierwszym próbnym wewnętrznym sprawdzianie szóstoklasisty wyniosła 32,33 pkt., w drugim 32,45 pkt., w trzecim 33 pkt.

W Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów średnia klasy III w części pierwszej - umiejętności językowe wyniosła 77,4% (średnia krajowa 64,6%), a w części drugiej - umiejętności matematyczne wyniosła 82,50% (średnia krajowa 59,00%).

W ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem średnia klasy III wyniosła w zakresie edukacji polonistycznej 18,46 na 20 pkt (średnia województwa - 15,08 pkt, średnia krajowa - 15,05 pkt), a w zakresie edukacji matematycznej - 18,23 na 20 pkt (średnia województwa - 14,5 pkt; średnia krajowa -14,2 pkt). Łącznie nasi trzecioklasiści osiągnęli wynik 36,69 na 40 pkt możliwych do zdobycia (średnia krajowa i województwa wyniosła 31 pkt).


ROK SZKOLNY 2011/2012

W Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności Trzecioklasistów opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną aż trzy osoby zdobyły maksymalną liczbę punktów, a średnia klasy wyniosła 43,23 pkt na 45 pkt możliwych do zdobycia, czyli 96%.

W ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem średnia klasy wyniosła 96,92%. Nasi uczniowie zdobyli 39,07 pkt na 40 pkt możliwych do zdobycia. Test z j. polskiego napisali na 96,92 (średnia ogólnopolska wyniosła 81,71%), a test z matematyki na 98,64% (średnia ogólnopolska wyniosła 82,52%).

ROK SZKOLNY 2010/2011
piszemy pierwszy zewnętrzny sprawdzian trzecioklasisty
 

W ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem średnia naszej klasy wyniosła 36,27 pkt na 40 możliwych do zdobycia (średnia naszego województwa - 32,56 pkt). Na 11. uczniów biorących udział w sprawdzianie dwoje uzyskało maksymalną liczbę punktów, osiągając poziom najwyższy, a kolejnych sześcioro uplasowało się na poziomach wysoki i bardzo wysoki.

ROK SZKOLNY 2010/2011
piszemy pierwszy wewnętrzny sprawdzian trzecioklasisty
 

W pierwszym wewnętrznym sprawdzianie po klasie III obejmującym treści z j. polskiego, matematyki i przyrody łączna liczba punktów zdobytych przez uczniów wyniosła 1072,5 pkt. na 1232 możliwych, co stanowi 87%.

 
 

Zapraszamy również do zapoznania się ze wszystkimi osiągnięciami naszych uczniów
i ważnymi wydarzeniami w życiu naszej szkoły>> 

 

 

do góry