Facebook Gimnazjum

 

Przed przyjęciem do szkoły wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

Kwestionariusz
plik do pobrania

Podanie
plik do pobrania

Dodatkowo prosimy o dostarczenie opinii o dziecku z placówki, której jest absolwentem/do której aktualnie uczęszcza:

Opinia o dziecku
(do klasy 1)

plik do pobrania

Opinia o uczniu
plik do pobrania

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do szkoły, wymagane jest złożenie aktu urodzenia (ksero) dziecka oraz dwóch zdjęć.