Facebook Gimnazjum


W racjonalnie zaprojektowanej siatce godzin jest miejsce zarówno na realizację podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN, jak i twórcze poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań oraz pomoc w przypadku pojawiających się trudności w nauce.

Naszym priorytetem, poza rzetelną realizacją obowiązującej podstawy programowej, jest efektywna nauka dwóch języków obcych, edukacja informatyczna i sport. Rozszerzony jest również wymiar godzin innych wybranych przedmiotów, które z racji na rozległość obowiązujących programów nauczania wymagają zwiększonej liczby godzin. Całość wzbogacona jest cyklem popołudniowych zajęć dodatkowych oraz działalnością kół naukowych i kół zainteresowań.

TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN:

KLASY I-III

nauczanie zintegrowane 18 - 18 - 18
zajęcia sportowe 3 - 3 - 3
j. angielski - 4 - 4 - 4
zajęcia z komputerem - 2 - 2 - 2
Akademia Umiejętności - 1 - 1 - 1

oraz w opcji przedłużonego pobytu: obiad, koła naukowe (przyrodnicze w kl. I, II, III, matematyczne w kl. II, III, polonistyczne w kl. III), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia dodatkowe: twórcze, umuzykalniające, teatralne, wokalne, szachy, tenis ziemny, karate.


KLASY IV-VIII

j. polski - 5 - 5 - 5 - 5 - 6
matematyka - 4 - 4 - 4 - 4 - 5
j. angielski - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
j. hiszpański - 2 - 2 - 2 - 2 - 2* 
historia - 1 - 2 - 2 - 2 - 2
wos - 0 - 0 - 0 - 0 - 2
przyroda - 2 - 0 - 0 - 0 - 0
biologia - 0 - 2 - 2 - 2 - 2
geografia - 0 - 1 - 2 - 2 - 2
fizyka - 0 - 0 - 0 - 2 - 2
chemia - 0 - 0 - 0 - 2 - 2 
informatyka - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 
muzyka - 1 - 1 - 1 - 1 - 0
plastyka - 1 - 1 - 1 - 1 - 0
technika - 1 - 1 - 1 - 0 - 0
edb - 0 - 0 - 0 - 0 - 1
godz. z wychowawcą - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
wychowanie fizyczne - 4 - 4 - 4 - 4 - 4

oraz koła przedmiotowe, konsultacje (zgodnie z potrzebami uczniów), zajęcia dodatkowe (zajęcia logiczne, kreatywne pisanie, szachy, zajęcia teatralne, zajęcia twórcze, robotyka - przygotowanie do FLL, zajęcia wokalne, tenis ziemny, karate, fitness) i  autorskie projekty - Akademia Umiejętności, Akademia Sukcesu

 

*Dlaczego w naszych szkołach drugim wiodącym językiem jest język hiszpański? Bo angielski i hiszpański to okno na cały świat! O walorach nauki angielskiego nie trzeba już nikogo przekonywać, dlatego promujemy hiszpański. Zapraszamy do obejrzenia kampanii "Marca Espańa".
materiał TVEspaniol>>

 

do góry