Facebook Gimnazjum


  
 NASZ ABSOLWENT:

  • posiada wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia,
  • twórczo rozwiązuje problemy i skutecznie się komunikuje,
  • uczy się samodzielnie i efektywnie korzysta z dostępnych źródeł informacji,
  • wierzy w swoje możliwości i wie czego chce,
  • jest zdyscyplinowany, konsekwentny i odpowiedzialny,
  • potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji,
  • rozwija swoją osobowość, pasje i zainteresowania,
  • jest kulturalny i dobrze wychowany, otwarty na pomoc innym,
  • zna i szanuje historię i kulturę własnego narodu oraz regionu,
  • pokonuje przeciwności i spełnia marzenia, wie, że można "sięgać do gwiazd".