Facebook Gimnazjum

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

1. ETAP - formularz online
    do 31. maja 2023 r.
    link do formularza>> 

2. ETAP - egzamin z języka angielskiego* - termin do ustalenia z kandydatami

3. ETAP - złożenie dokumentów - do 10. lipca 2023 r.:
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
- wniosek oraz kopia zaświadczenia o zdobyciu tytułu finalisty/laureata konkursu przedmiotowego/olimpiady.

4. ETAP - ogłoszenie wyników rekrutacji oraz informacji o przyznanych stypendiach naukowych - do 20. lipca 2023 r.


*z egzaminu mogą zostać zwolnieni absolwenci Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego oraz laureaci wojewódzkiego/ 
  ogólnopolskiego/międzynarodowego konkursu języka angielskiego/olimpiady przedmiotowej
**dotyczy osób ubiegających się o stypendium naukowe