Facebook Gimnazjum

 

W roku szkolnym 2017/2018 nabór do liceum dotyczy klasy I i II.

O przyjęciu decyduje liczba wolnych miejsc (na wszystkie profile przyjmowane są w roczniku łącznie 24 osoby) oraz:

1. średnia ocen po I semestrze nauki w klasie III gimnazjum z przedmiotów: j. polski, matematyka, j. angielski, drugi język obcy, biologia, fizyka, chemia, geografia, historia, WOS,

2. wynik egzaminu gimnazjalnego,

3. wynik testu z j. angielskiego przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły (z testu zwolnieni są finaliści i laureaci
wojewódzkiego konkursu języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty oraz uczniowie Niepublicznego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego).

W przypadku uzyskania przez kandydatów takich samych wyników ze wszystkich trzech kryteriów rekrutacji o przyjęciu do szkoły decydować będzie kolejność przesłania formularza rekrutacyjnego.

 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


-------------------

 

TERMINY NABORU/FORMULARZ REKRUTACYJNY>>


-------------------


OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017:

Opłata wpisowa - 400 PLN
Czesne - 500 PLN
Ubezpieczenie - 50 PLN / rok
Materiały papiernicze - 120 PLN / semestr
Podręczniki / materiały dodatkowe - koszt uzależniony od klasy / rok

Opłaty za szkołę można wpłacać w sekretariacie lub na konto:
Edukacja Kinga Wnuk - PKO BP SA nr rachunku 85 1020 2674 0000 2502 0118 6881


ZWOLNIENIA Z CZESNEGO I RABATY:

Uczniowie, którzy są laureatami/finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach mogą się ubiegać o trzyletnie stypendium naukowe. Stypendium jest przyznawane przy przyjmowaniu do szkoły. Regulamin przyznawania stypendium jest dostępny w sekretariacie szkoły.

W przypadku rodzeństw, w sytuacji kiedy pierwsze dziecko płaci pełne czesne, drugie otrzymuje 30%, a trzecie 15% rabatu (oferta wspólna dla liceum, gimnazjum szkoły podstawowej i przedszkola).