Facebook Gimnazjum

 

Decyzja o przyjęciu do Liceum podejmowana jest na podstawie liczby wolnych miejsc oraz:

1. w przypadku klasy I - średniej ocen po I semestrze nauki w klasie VIII, w tym szczególnie z przedmiotów, które uczeń będzie zdawał na maturze / w przypadku klasy I w trakcie trwania oraz kolejnych - średniej ocen z przedmiotów kluczowych w momencie przeniesienia,

2. wyniku egzaminu ósmoklasisty,

3. wyniku egzaminu z j. angielskiego przeprowadzanego przed przyjęciem do szkoły (z egzaminu mogą zostać zwolnieni są finaliści i laureaci ogólnopolskiego/wojewódzkiego konkursu języka angielskiego/olimpiady przedmiotowej oraz uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego),

4. wyniku dodatkowego egzaminu z języka polskiego i/lub matematyki jeżeli będzie taka potrzeba,

5. oceny zachowania, opinii ze szkoły.


-------------------

 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!


-------------------

 
TERMINY NABORU/FORMULARZ REKRUTACYJNY>>


-------------------


OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Opłata wpisowa - 600 PLN
Czesne - 760 PLN
Materiały papiernicze - 180 PLN / semestr
Ubezpieczenie - dobrowolne
Podręczniki / materiały dodatkowe - koszt uzależniony od klasy / rok

Opłaty za szkołę można wpłacać w sekretariacie lub na konto:
Edukacja Kinga Wnuk - PKO BP SA nr rachunku 85 1020 2674 0000 2502 0118 6881


ZWOLNIENIA Z CZESNEGO I RABATY:

Uczniów, którzy są laureatami/finalistami wojewódzkiego konkursu przedmiotowego lub ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej zapraszamy do ubiegania się o stypendium naukowe w naszej szkole.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM>>


W przypadku rodzeństw, w sytuacji kiedy pierwsze dziecko płaci pełne czesne, drugie otrzymuje 30%, a trzecie i kolejne 15% rabatu (oferta wspólna dla liceum, szkoły podstawowej i przedszkola).